Palma stryker ”de Mallorca”

Palma de Mallorca heter numera endast Palma. Fram till för någon vecka sedan var det officiella namnet Palma de Mallorca. Men det är inte första gången staden byter namn, sedan 2008 blir det tredje gången. Allt beroende på vilket parti som har makten. Tyvärr betyder det att inte bara namn ändras utan även mycket av andra beslut som tas och införs ofta rivs upp efter fyra år. Med annan politisk ledning ändrar man ofta tillbaka.

Palma fick sitt namn år 123 (före Kristus). Det var den romerske konsuln Roman Metellus Balearicus som grundade staden när romarna härskade på ön. Långt senare erövrades Mallorca av morerna som bytte namn på Palma till  Madina Mayurqa.

När den Jaime I kung i Aragonien (även kallad Jaime erövraren), erövrade Mallorca 1229 var det åter dags att byta namn på staden. Ciudad de Mallorca blev namnet vilket gällde fram till efter det spanska tronföljdskriget 1701 – 1714 då kung Felipe V fastställde att staden skulle återfå sitt ursprungliga namn Palma. Någon gång under andra halvan av 1800-talet införs ett tillägg i stadsnamnet – de Mallorca – för att skilja Palma från andra städers också har Palma i sitt namn.

I modern tid har det mest handlat om politiskt käbbel som styrt vad huvudstaden ska heta. Den förra socialistiska regeringen strök ”de Mallorca”. Borgerliga Partido Popular vann valet 2011 och ändrade till Palma de Mallorca. Nu har åter socialisterna makten och givetvis ändrar de tillbaka till Palma. Så… om fyra år är de Mallorca förmodligen tillbaka igen!